Z intubacją dotchawiczną pierwsza godzina

1000 zł

Każda kolejna godzina rozpoczęta

600 zł

Sedacja (pierwsza 1,0 h) pierwsza godzina

800 zł

Sedacja (kolejne 0,5 h), pierwsza godzina

400 zł

Dopłata do zabiegu w znieczuleniu ogólnym

50 %

Web Marketing