Jest z nami ponad 12000 zadowolonych pacjentów
HIGIENA JAMY USTNEJ jest ważnym elementem codziennego życia.
Do higieny jamy ustnej należy przyzwyczajać niemowlę już od pierwszego miesiąca życia.

 

Gdy dziecko nie ma jeszcze zębów, wskazane jest po każdym karmieniu przemycie jamy ustnej gazą zamoczoną w przegotowanej wodzie lub naparze rumianku. W ten sposób zostają usunięte bakterie z jamy ustnej, których rozwojowi sprzyja zaleganie pokarmu.
Gdy pojawią się pierwsze zęby, po każdym karmieniu należy oczyszczać również powierzchnię zębów. Dziecko należy jak najwcześniej przyzwyczajać do szczoteczki i samodzielnego szczotkowania zębów, traktując to początkowo jako zabawę.

 

Dobre oczyszczanie zębów jest zabiegiem trudnym nawet dla dorosłych, dlatego do siódmego roku życia zabieg ten powinni nadzorować rodzice. Skuteczność oczyszczania zębów zależy od częstości i techniki szczotkowania, odpowiednio dobranej szczoteczki i pasty. Technikę szczotkowania dobiera się do poszczególnych grup wiekowych, oraz do stanu przyzębia pacjenta.

 

Mycie zębów rozpoczynamy od wyczyszczenia ich nitką dentystyczną z fluorem. Dotrze ona do wszystkich przestrzeni międzyzębowych, usuwając resztki pokarmowe. Następnie zęby myjemy szczoteczką zaczynając od wewnętrznych stron a kończąc na zewnętrznych.

METODY SZCZOTKOWANIA

 

Metoda Fonesa- jest to metoda ruchów okrężnych zalecana dzieciom, usuwa płytkę nazębną z powierzchni gładkich, nie usuwa płytki z powierzchni stycznych.
Technika- włosie szczoteczki ustawiamy pod kątem 90 stopni do powierzchni zębów, wykonujemy ruchy okrężne zaczynając od powierzchni policzkowych zębów trzonowych, następnie przechodzimy na powierzchnie wargowe zębów przednich i dalej w kierunku trzonowych strony prawej. Podobnie oczyszczamy powierzchnie podniebienne zębów z tym, że dochodząc do odcinka od kła do kła ustawiamy szczoteczkę pionowo i wykonujemy 5 ruchów wymiatania na jeden ząb. Jeżeli chodzi o kółeczka, to wykonujemy ich 10 za każdym przyłożeniem szczoteczki. Na końcu oczyszczamy powierzchnie żujące ruchami poziomymi (szorującymi). Tak samo postępujemy z czyszczeniem zębów dolnych.

 

Metoda Roll- metoda polecana młodzieży i dorosłym. Oczyszcza powierzchnie gładkie i częściowo powierzchnie styczne. Może być stosowana w lekkich stanach zapalnych przyzębia lub przy obnażonych szyjkach zębowych, ale z niewielką recesją dziąseł.
Technika- szczoteczkę ustawiamy pod kątem 45 stopni na dziąśle włosiem skierowanym dodziąsłowo. Wykonujemy ruchy wymiatania, przesuwając włosie po dziąśle powierzchni zębów w kierunku brzegów siecznych i powierzchni żujących. Część włosia wnika w przestrzenie międzyzębowe, co pozwala na ich częściowe oczyszczenie. Wykonujemy 5 ruchów za każdym przyłożeniem szczoteczki. W obrębie zębów przednich od strony podniebiennej i językowej szczoteczkę ustawiamy pionowo obejmując jednorazowo 1 ząb wykonujemy 5 ruchów. Powierzchnie żujące oczyszczamy ruchami szorującymi.
Metoda ta umożliwia masaż dziąsła, poprawia ukrwienie dziąseł.

 

Metoda Bassa- jest zalecana pacjentom ze zdrowym przyzębiem z recesjami dziąseł niewielkiego stopnia i po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu. Używamy tylko miękkiej szczoteczki. Metoda ta często jest łączona z inną.
Technika - szczoteczkę układamy pod kątem 45 stopni włosiem skierowanym do dziąsła i przyciskamy ją tak, aby pierwszy rząd włosia wnikał do kieszonki dziąsłowej. Wykonujemy ruchy wibrujące do przodu i do tyłu o małej amplitudzie nie odrywając szczoteczki i nie usuwając włosia z kieszonki. W każdym odcinku wykonujemy 10 takich ruchów. Metoda ta pozwala na usunięcie płytki poddziąsłowej i pobudza dziąsła.

 

Metoda Chartesa - metoda ta stosowana jest w chorobach przyzębia.
Technika- włosie szczoteczki ustawiamy częściowo na dziąśle a częściowo na powierzchni zęba skierowane w kierunku powierzchni żującej pod kątem 45 stopni w stosunku do długiej osi zęba. Włosie szczoteczki przesuwamy wykonując ruchy przednio-tylne. Metoda ta polecana jest osobom, które noszą aparaty stałe, uzupełnienia protetyczne oraz po zabiegach chirurgicznych. Metoda ta wykonywana jest miękką szczoteczką, można stosować nacisk dodatkowy wykonując ruchy przednio-tylne, co pozwala na masaż dziąseł.

 

Metoda Stillmana- włosie ustawiamy na dziąśle pod kątem 45 stopni w kierunku wierzchołka korzenia. Wykonujemy 8-10 małych drgań stosując różny nacisk na dziąsło. Drgania nie mogą być ani za mocne ani za szybkie. Po wykonaniu drgań wykonujemy ruch wymiatania w każdym odcinku. Metoda zalecana w chorobach przyzębia z recesjami dziąseł, zanikiem brodawek dziąsłowych.

 

 • Wyjmowane uzupełnienia protetyczne należy myć codziennie pod bieżącą wodą, specjalnie przeznaczoną szczoteczką do mycia protez.
  Wszystkie stałe uzupełnienia protetyczne przed każdym myciem czyścimy specjalną nitką dentystyczną, której sztywne zakończenie ułatwia włożenie nitki pod most. Bardzo dobrym urządzeniem czyszczącym mosty jest irygator, który pompując wodę pod wpływem ciśnienia, nie pozwala resztkom pokarmowym na pozostanie pod mostem.

   

 

 

PERIODONTOLOGIA to nauka o przyzębiu (łac. peri-wokół, odontos-ząb), choroby periodontologiczne stanowią jeden z najpoważniejszych problemów stomatologii.

 

 • Wielu z nas cierpi z powodu odsłonięcia szyjek zębowych, korzeni zębów, krwawienia dziąseł, rozchwiania zębów, czego następstwem często jest ich utrata. Wszystkiete objawy prowadzą do choroby zwanej parodontozą. W stanach zapalnych przyzębia należy szczególnie dbać o higienę jamy ustnej. Do mycia zębów przeznaczmy szczoteczkę o miękkim włosiu, delikatnie myjemy zęby naciągając dziąsła na zęby. Należy stosować płyny z zawartością chlorheksydyny, które mają właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne.

   

 • Bardzo ważne są wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym, podczas których higienistka stomatologiczna oceni stan uzębienia, przyzębia, profesjonalnie oczyści zęby z kamienia i osadu. Ważne jest,żeby pacjent przestrzegał zaleceń higienistki w utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej. Zła higiena jamy ustnej może prowadzić do chorób przyzębia, dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca pacjenta z higienistką stomatologiczną. Na każdej wizycie higienistka przeprowadza badania stanu przyzębia. Służą do tego wskaźniki higieny API i PBI.
  - API rejestruje obecność płytki bakteryjnej w przestrzeniach międzyzębowych,
  - PBI rejestruje obecność krwawienia z brodawek międzyzębowych .

   

OBJAWY ZAPALENIA DZIĄSEŁ:

 

 • Zaczerwienienie,
 • Obrzęk,
 • Krwawienie,
 • Owrzodzenie,
 • Pogłębienie kieszonki dziąsłowej (bez utraty ciągłości przyczepu nabłonkowego).

   

OBJAWY ZAPALENIA PRZYZĘBIA - obejmuje objawy zapalenia dziąseł oraz:

 

 • Obniżenie przyczepu nabłonkowego,
 • Kieszonki patologiczne,
 • Utrata przyczepu łącznotkankowego,
 • Recesja dziąsła.

   

METODY LECZENIA CHORÓB PRZYZĘBIA

 

 1. Edukacja pacjenta w kwestii sposobów utrzymania właściwej higieny jamy ustnej (instruktaż higieny, odpowiednia technika szczotkowania zębów).
 2. Ścisła współpraca lekarza i pacjenta w celu stałego kontrolowania obecności płytki bakteryjnej, kamienia na powierzchni zębów i w kieszonkach dziąsłowych.
 3. Leczenie chirurgiczne/periodontologiczne np. kiretaż otwarty/zamknięty.
 4. Leczenie ortodontyczne, endodontyczne, protetyczne.

   

Przyczyny chorób przyzębia dzielimy na:

 

 • miejscowe: takie jak: bakteryjna płytka nazębna, nieszczelne korony i mosty, źle wykonane wypełnienia (nawisy), zaciskanie i zgrzytanie zębami,
 • ogólne: stres, palenie papierosów, choroby ogólnoustrojowe takie jak cukrzyca, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowe odżywianie.

   

W celu dokładnego zbadania stanu przyzębia stosuje się obiektywne wskaźniki, które pozwalają na ocenę:

 

 • stanu zapalnego dziąseł i przyzębia,
 • rozmiaru występowania miękkich złogów nazębnych,
 • rozległości występowania kamienia nazębnego,
 • zakresu uszkodzenia tkanek przyzębia.

   

Do takiego rodzaju wskaźników zaliczamy:

 

1. Wskaźnik krwawienia z brodawek dziąsłowych (niem. Papillen-Blutungs-Indeks- PBI) jednego z podstawowych objawów zapalenia dziąseł.

 

Przy ustalaniu PBI używa się skali 4-stopniowej. Ocenia się intensywność krwawienia dziąsłowego występującego po ostrożnym wprowadzeniu sondy do kieszonki w obrębie brodawki dziąsłowej.

 

Kryteria wskaźnika PBI są następujące:

 

 • 0= brak krwawienia;
 • 1= pojawienie się punktu krwawego;
 • 2= pojawienie się kilku izolowanych punktów krwawych lub wąskiego pasemka krwi;
 • 3= wypełnienie się trójkąta między zębowego krwią natychmiast po wprowadzeniu sondy;
 • 4= obfite krwawienie w wyniku zgłębnikowania, rozprzestrzeniające się na brzeg dziąsła.

   

2. Aproksymalny wskaźnik płytki (Aproximalplaque-Index-API)

 

Wskaźnik ten umożliwia uproszczoną ocenę kliniczną stopnia higieny jamy ustnej. Po zastosowaniu tabletek wybarwiających płytkę kontroluje się przestrzenie międzyzębowe. Płytka wybarwia się, przez co staje się łatwo widoczna. Jej występowanie ocenia się wyłącznie na powierzchniach stycznych, gdzie tworzy się ona szczególnie szybko i skąd nie może być łatwo usuwana przez pacjenta. API wyrażony jest w procentach, co umożliwia pacjentowi śledzenie stanu higieny jamy ustnej.

 

Wskaźnik API może być interpretowany w następujący sposób:

 

 • API 100-70% = niewłaściwa higiena jamy ustnej;
 • API 70-40% = higiena przeciętna, konieczna poprawa;
 • API39-25% = higiena jamy ustnej w miarę dobra, zwłaszcza gdy wskaźnik zbliżasię do 25%; przy wartości poniżej 30% można przyjąć, że istnieją odpowiednie warunki do ochrony przed próchnicą i chorobami przyzębia;
 • API <25% = optymalna higiena jamy ustnej.

   

Najważniejsza podczas kompleksowego leczenia paradontologicznego jest właściwa higiena ja my ustnej.
Oba wskaźniki powinny mieć jak najniższe wartości.

 

Przygotowanie: zespół higienistek stomatologicznych

 

/Doświadczenie
Jestem właścicielem klinik Kordent. Nazywam się Marciniak, Jarek Marciniak. Swoją samodzielną pracę kliniczną z pacjentami rozpocząłem w 1994 od pracy na Akademii Medycznej i Kliniki Rządowej. Początek mojego zafascynowania implantami przypada na rok 1999 wtedy wszczepiłem swój pierwszy implant.
/Bezpieczeństwo
Dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy zaawansowany system mycia, czyszczenie i sterylizacji narzędzi. Są one moczone w silnych środkach dezynfekujących, następnie myte w wysokiej jakości myjce ultradźwiękowej, potem trafiają do myjni-dezynfekatora Getinge ( używanej na szpitalnych blokach operacyjnych ) i wreszcie po zapakowaniu w hermetyczne rękawy foliowe trafiają do nowoczesnego autoklawu próżniowego najwyższej klasy B.
/Mediraty
Mediraty Wychodzimy naprzeciw pacjentom, którzy chcieliby odbudować sobie uzębienie implantami jednak z powodów finansowych nie mogą sobie na to pozwolić. Współpracujemy z systemem Medi raty by dać szansę naszym Pacjentom szybciej cieszyć się pięknym uśmiechem.
Co o nas myślą nasi pacjenci
Po oddaniu mostu górnego na implantach i pozbyciu się protezy po raz pierwszy od kilkunastu lat poczułam smak truskawek. Dziękuję z pięknym uśmiechem.
Julianna F Zielonka

Ekspert radzi

1. Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia implantu można wrócić do pracy?

Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia
implantu można wrócić do pracy?

Po zabiegu, podczas którego wszczepiamy jeden
implant pacjent już następnego dnia może udać się do pracy. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po zabiegowego. Po zabiegu z kilkoma
wszczepami może wystąpić kilkudniowy obrzęk i wtedy potrzebne jest zwolnienie z
pracy na kilka dni.

Wiadomości

Uwaga Zmiana adresu

Informujemy, że od dnia 19,11,2018 klinika Kordent została przeniesiona z ulicy Korotyńskiego 23 na  Ulicę Niedźwiedzia 10. Zapraszamy