SpectroShade


Funkcjonujące na rynku systemy RGB lub tzw. kolorymetry oparte o analizę RGB nie zapewniają obiektywnej analizy koloru, ponieważ jak mówią wszystkie podręczniki fizyki – nie jest możliwym numeryczne zobrazowanie tego, co widzi oko ludzkie w odniesieniu do długości fal rejestrowanych przy wykorzystaniu systemów RGB.
SpectroShade™ jest pierwszym i jak na razie - jedynym systemem, który wykonuje analizy w odniesieniu do tego, co widzi ludzkie oko.

spectro1_1