Aby zaplanować leczenie implantologiczne, należy udać się do stomatologa specjalizującego się w implantologii. Niezbędny do przeprowadzenia takiej wizyty będzie aktualny pantomogram. Na jego podstawie oraz na podstawie badania pacjenta lekarz stomatolog przedstawi najodpowiedniejszy plan leczenia. W niektórych przypadkach stomatolog dodatkowo kieruje pacjenta na badanie tomografii komputerowej. I dopiero po otrzymaniu wyniku takiego badania sporządza plan leczenia.

Warto spytać się lekarza o ilość i miejsca szkoleń które odbył. Im bardziej wykształcony i doświadczony lekarz stomatolog, tym większe Państwa bezpieczeństwo.

Na pierwszą wizytę u implantologa należy zgłosić się z aktualnym pantomogramem. Jest to panoramiczne zdjęcie szczęki i żuchwy. Obecnie można go wykonać w wielu placówkach, w których znajduje się pracownia rentgenowska. W niektórych przypadkach niezbędne jest też wykonanie tomografii komputerowej, ale o konieczności wykonania takiego badania informuje lekarz na wizycie konsultacyjnej. Wydając skierowanie pacjentowi informuje też o najbliższych placówkach, w których można takie badanie przeprowadzić.

Ostatnimi czasy wydaje się być uzasadnione badania na obecność bakteri chorobotwórczych w jamie usnej . Coraz częściej pacjenci w jamie ustnej mają bakterie niespecyficzne dla naszego rejonu i niewrażliwe na standartowo podawane antybiotyki. Posiew z jamy ustnej zwieksza bezpieczeństo zabiegu.

Przeciwwskazania do zabiegu implantów:

 1. bezwzględne: cukrzyca, choroby hematologiczne, systemowe choroby tkanki kostnej, stawów, nerek, wątroby, reumatyczne, choroby nowotworowe, osteoporoza, AIDS,
 2. czasowe: ostre choroby zakaźne, ciąża , stosowane w chorobie nowotworowej leki immunosupresyjne , radioterapia w zakresie głowy i szyi, nie zakończony wzrost układu kostnego,
 3. względne: uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nadużywanie papierosów, niewydolność krążenia, wady serca, zaburzenia krzepliwości krwi, stosowanie antykoagulantów, zaburzenia i choroby psychiczne.

Przeciwwskazaniami do zabiegu mogą też być:

 • zła higiena jamy ustnej i brak motywacji do jej utrzymania na wysokim poziomie,
 • zmiany patologiczne w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej i tkanki kostnej szczęki i żuchwy,
 • zaburzenia ortopedyczne w zakresie kości twarzoczaszki,
 • nie wyleczone dziąsła i pozostałe zęby,
 • parafunkcje (zgrzytanie, zaciskanie zębów - bruksizm).

Wiek nie jest bezpośrednim ograniczeniem do wszczepienia implantu. Najważniejszym czynnikiem jest stan zdrowia pacjenta. Jeżeli nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań można planować zabieg.

Jest to możliwe. Trzeba sobie zdawać jednak sprawę z konsekwencji takich przenosin. Lekarz protetyk, który przejmuje leczenie pacjenta, bierze na siebie odpowiedzialność za implant. Jeśli zdecyduje się robić koronę na implancie to potwierdza tym samym wgojenie się implantu i jego osteointegrację. Tym samym potwierdza prawidłowe zakończenie leczenia chirurgicznego. Dobrze by było gdybyście Państwo uzyskali pisemne potwierdzenie przejęcie zobowiązań gwarancyjnych dla tego implantu. Od tej pory zdecydowana większość powikłań będzie spowodowana leczeniam protetycznym. Lekarz implantolog który wszczepiał implant, może odmówić zabiegów w ramach gwarancji. Inną bardzo ważną kwestią jest czy lekarz protetyk jest wyszkolony w danym systemie implantologicznym i czy jest uznany przez daną firme implantologiczną. W warunkach gwarancji każdej firmy implantologicznej taka certyfikacja jest niezbędna do uznania pozytywnej odpowiedzi na roszczenia gwarancyjne.

Rozumiem, że pytanie dotyczy czym różnią się od siebie implanty? I skąd bierze się różnica w cenie poszczególnych systemów?

Zasadniczo teoretycznie w większości przypadków jest to tytanowa śruba o bardzo zbliżonej budowie w każdym systemie . Różnice tkwią w szczegółach takich jak skład domieszek w tytanie, rodzaj powierzchni implamntu, kształt gwintu, rodzaj połączenia z łącznikiem, itp. Zasadniczo z technicznych spraw największe znaczenie ma klasa tytanu i wiążąca się z znią ilość i skład domieszek w tytanie. Znacząca ilość żelaza zanieczyszczającego tytan może prowadzić do reakcji uczuleniowych i gorszego rokowania procesu osteointegracji.

Większość tańszych systemów implantologicznych to kopie wiodących systemów. Patent w implantologii trwa 10 lat. Tak więc możemy się spodziewac wybierając ekonomiczne rozwiązania, że są to implanty znanych firm jedną lub dwie generacjie wstecz.

Osobną sprawą jest dostępność dedykowanych rozwiązań protetycznych. Wiele systemów z tańszej półki nie oferuje tak zaawansowanych rozwiązań jak indywidualne łączniki cyrkonowe, tytanowe czy frezowane mosty projektowane virtualnie a produkowane w skomputeryzowanych fabrykach na świecie.

Topowe firmy implantologiczne i te które do miana topowych pretendują zpewniają też lekarzom implantologom dostęp do najnowocześniejszej wiedzy i technoloii.

Na świecie jest pareset firm produkujących implanty. Co roku 20% z nich z nika z rynku a w ich miejsce pojawiają się nowe. Upadek firmy implantologicznej może oznaczać utrudniony dostęp do komponentów w przypadku jakiej kolwiek awarii i konieczność wymiany implantu na nowy, innej firmy.

Jeszcze osobną sprawą jest gwarancja. Większość firm daje 10 lat gwarancji na implanty i 5 lat na komponenty, trafiają się jednak firmy dające krutszy czas gwarancji np. lat 5. Ostatnimi czasy w klasie implantów ekonomicznych pojawia się coraz więcekj implantów bez gwarancji producenta.

Wszczepienie implantów wiąże się z podaniem a) znieczulenia b) antybiotyku osłonowo do zabiegu. O ile znieczulenie stanowi mały problem Jest metabolizowane i wydalane z organizmu w stosunkowo krutkim czasie 6-8 godzin i na tyle należy wstrzymać się z karmieniem piersią . Z antybiotykiem sprawa ma się zgoła inaczej podawany jest przez 5-6 dni do tego trzeba dodać 24 h na jego usunięcie z organizmu. Należy zrobić więc zaprzestać karmienia na 6-7 dni lub przesunąć zabieg na czas po zakończeniu karmienia piersią.

Cukrzyca charakteryzuje się gorszym gojeniem tkanek . Jest względnym przeciwwskazaniem do zastosowania implantów. Co to oznacza w praktyce? Implanty możemy zastosować przy cukrzycy leczonej wyrównanej lekami. Wtedy należy spodziewać się tylko nieznacznego pogorszenia rokowania zabiegu. Warunkiem bezwzględnym do przystąpienia do zabiegu jest zwiększona osłona antybiotykowa. Oraz zachowanie zgodności z protokołem implantologicznym przez lekarza.

Niestety nie. Powinniście dostać od swojego implantologa odpowiednią bardzo miękką szczoteczkę pozabiegową. Nią myjecie zęby do zagojenia się rany czyli około 7-14 dni. Powinniście używać także płukanek dezynekujących od 2 dnia po zabiegu.

Kiedy iść na basen po zabiegu implantacji ? Po prostych zabiegach należy sie powstrzymać od odwiedzania pływalni przez jeden, dwa dni. Sprawa się komplikuje po rozległych zabiegach. Tu należy się spytać swojego implantologo jak jest po konkretnym zabiegu. Najdłuższy czs absencji należy zachować po zabiegach podniesienia zatoki. W tym wypadku nakładaja się na siebie możliwość zakarzenia rany pozabiegowej i zwiększenia ciśnienia w zatokach przynosowych i powikłań z tym związanych. Należy tu wymienic między innymi przdmuchanie materoiału użytego do odbudowy do jamy usnej, przerwanie ciągłości błony śluzowej zatoki i uwolnienie biomateriału do światła zatoki itp. Po podniesieniu zatoki, w zależności od rodzaju i rozległości zabiegu należy się powstrzymać od kożystania z basenu przez2 do 4 tygodni.

Implanty ceramiczne

Z powodów estetycznych u niektórych pacjentów można stosować implanty ceramiczne z tlenku cyrkonii. Zainteresowanie materiałami ceramicznymi w implantologii istnieje od kilkudziesięciu lat. Możliwości zastosowania ceramiki w implantologii wynikają z chęci zamiany elementów metalowych - implantów i łączników, w celu uzyskania szczególnego efektu kosmetycznego, jaki posiada i nadaje tkankom przeświecając przez nie cyrkon w kolorze tkanek zmineralizowanych. Ponadto ceramika ta wykorzystywana jako elementy odbudowy protetycznej czyni efekty estetyczne przewyższające niejednokrotnie własne uzębienie. Do tych materiałów zalicza się aluminę a ostatnio szczególnie ceramikę cyrkoniowa. Dla celów implantologicznych wykorzystuje się ceramikę cyrkonowa najwyższej jakości, dzięki temu możemy w niektórych przypadkach klinicznych uniknąć efektu podkonturowości implantu w strefie estetycznej.

Implanty ceramiczne są proponowane jako jednoczęściowe, przez-śluzówkowe. Możliwości implantów ceramicznych odbiegają od implantów tytanowych. Ten rodzaj implantów, ich kształty, powierzchnie wymagają specjalnych procedur klinicznych jak i wysokich umiejętności chirurgicznych lekarza. Tytan i cyrkonia są minerałami nie występującymi w postaci metalu, ich właściwości są odmienne w wielu punktach.
Liczba publikacji dotyczących tytanu, implantów tytanowych sięga setek tysięcy, ceramicznych brak jest znaczącej liczby publikacji. Pierwsze prace z wykorzystaniem implantów ceramicznych w badaniach u zwierząt, powstały przeszło 40 lat temu, są autorstwa prof. Rami Sandhausa, Ingwar Branemark jest pionierem śródkostnej implantologii tytanowej, Rami Sanhaus jest pionierem implantologii ceramicznej.

Korony i mosty oparte na implantach z cyrkonii

Wszystkie elementy mogą być wytwarzane przy wykorzystaniu znanych technik związanych zarówno z protetyka konwencjonalna jak i procedurami zaawansowanymi jak procesowanie i obróbka CAD/CAM. 5-letnie obserwacje 3-punktowych mostów cyrkoniowych opartych na naturalnych zębach nie wykazały żadnych pęknięć, czy uszkodzeń pracy protetycznej. Firma Bredent produkuje implanty White Sky. Straumann prowadzi badania nad możliwością wyprodukowania implantów ceramicznych hybrydowych. Również Nobel-Biocare zaprezentowała prototypy implantów ceramicznych: jednoczęściowych i dwuczęściowych, połączonych z tytanowa częścią do śluzówkową.

Redagował - dr.n.med. Paweł Aleksandrowicz

Magiczna liczba dziesięciu lat to ilość lat gwarancji jaką udziela większość dobrych firm implantologicznych a nie " wytrzymałość " leczenia implantologicznego. Co to oznacza w praktyce? Producenci implantów są tak pewni jakości metody leczenia opartego na sprawdzonych schematach, że dają dziesięć lat gwarancji na swoje produkty. Proszę zauważyć, że to więcej niż gwarancja na Mercedesa. Najstarszy implant został wszczepiony w latach 60 ubiegłego wieku i trwa nadal w ustach u pacjenta. Był to implant firmy Brenemark System czyli dziś Nobel Biocare. Tak więc trwałośc implantów to więcej niż dziesięć lat. Dobra rada dowiedzcie się wybierając system implantologiczny i lekarza implantologa jjakiej gwarancji czy też rękojmi udzielają. 

Pacjenci często zadają pytanie - co najpierw zrobic? wybielić zęby czy wszczepić implant? Otóż najpierw należy wybielić zęby, ponieważ kolor korony na implancie będzie dopasowywany do reszty zębów.

Dzieci oraz młodzież w okresie wzrostu nie powinny mieć tego typu igerencji. Pytanie to zadał 16 letni chłopak, który uległ wypadkowi w czasie uprawiania sportu i stracił górna jedynkę. Był bardzo zdeterminowany żeby szybko dostać nowy ząb, jedak odradziłem to jemu i jego rodzicom ponieważ chłopak był w okresie silnego wzrostu, kości szybko się w tym czasie wydłużają i rozrastają i nie jest to dobry moment na zabieg implantologiczny. Należy zaczekać na zakończenie wzrostu kości, a do tego czasu brak w uzębieniu zastąpić mostem adhezyjnym lub mini protezką.

Dobę po zabiegu powinniśmy unikać gorących i twardych pokarmów. To samo z napojami, raczej chłodne i zimne. Jak kotlet to raczej mielony  nie schabowy ;) Można jeść także sorbety owocowe bez wyrzutów sumienia:)

Przed zabiegiem wszczepienia implantu nie trzeba stosować żadnej specjalnej diety. Warto jednak na kilka dni przed zabiegiem jeść posiłki bogate w witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne, a przed samym zabiegiem dobrze zjeść porządny posiłek, ponieważ przez kilka godzin będzie działać znieczulenie, a miejsce zabiegowe będzie nieco wrażliwe.

Czy zawsze przed lub po zabiegu implantologicznym trzeba brać antybiotyk?

Lekarze implantolodzy sa zdania, że powinno się. Antybiotyk chroni kość. Lepiej także zapobiegać potencjalnym problemom. Kilka dni przed zabiegiem można także jeść produkty bogate w witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne.

Co to jest sedacja?

Sedacja - (uspokojenie)- obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością. Gdy pacjenci, którzy chcą mieć wszczepione implanty, ale bardzo się boją i nie wyobrażają sobie zabiegu tylko w znieczuleniu miejscowym, proponujemy zabieg w sedacji. Lekarzowi implantologowi towarzyszy wtedy także anastezjolog.

Czy przed zabiegiem implantacji lub ekstrakcji zębów konieczne jest odstawienie leków przeciwzakrzepowych?

Drobne zabiegi chirurgiczne np. ekstrakcja zębów, operacja zaćmy, zabiegi dermatologiczne, artroskopia nie wymagają przerwy w stosowaniu doustnych antykoagulantów. Przy wartości INR ok. 2 mogą być wykonywane. Zmiany leczenia doustnymi antykoagulantami przed zabiegiem chirurgicznym są stosunkowo trudne i powinny być zaplanowane przez lekarza. Zmiany może dokonać lekarz stale prowadzący leczenie przeciwzakrzepowe, albo ten, który ma wykonywać zabieg. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania lekarza o przyjmowaniu leczenia przeciwzakrzepowego z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zmianę leczenia. Najczęściej przygotowanie do zabiegu ( operacji) polega na zmniejszeniu dawki leku przeciwzakrzepowego i podaniu podskórnie heparyny drobnocząsteczkowej.

Pacjenci, którzy maja mniejszą odporność na stres, boją się zabiegów stomatologicznych często pytają czy mogą zastosować dostępne bez recepty leki uspokajające- syropy czy tabletki. Nie ma przeciwwskazań do stosowania takich medykamentów przed zabiegiem, trzeba natomiast pamiętać żeby przyjmować te preparaty zgodnie z instrukcja na ulotce.

Możliwości współczesnej implantologii są nieporównywalnie wielkie do tego, co można było zaproponować pacjentom 10-20 lat temu. Obecnie nowe technologie rozwijają się w sposób tak szybki, że wszelkie rozwiązania, które kiedyś były w sferze marzeń dziś są w zasięgu ręki. Nawet rozległe braki zębowe czy całkowite bezzębie można odtworzyć w taki sposób, że pacjent będzie czuł, że są to jego własne zęby.

Zabieg wszczepienia implantu jest zabiegiem bezpiecznym. Odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu otrzymuje zalecenia poimplantacyjne, które ułatwiają mu higienę jamy ustnej oraz gojenie miejsca implantacji.

Sam zabieg wszczepienia implantu nie jest bolesny, ponieważ wykonywany jest w znieczulenie miejscowym, które jest wystarczające, aby nie odczuwać bólu i dyskomfortu. Niewielkie dolegliwości mogą wystąpić po zabiegu np. niewielki ból, obrzęk, opuchlizna, siniak.

Aktualności

Wybielanie Laserem Fotona

TouchWhite to najbardziej innowacyjna metoda wybielania zębów laserem. System oparty jest na zastosowaniu lasera Er:YAG, który najlepiej absorbowany jest przez...

Przeczytaj dalej

Przeciwwskazania do zabiegu z użyciem lasera FOTONA Czy wiecie kiedy nie można wykonać zabiegu z użyciem lasera FOTONA? Oto przeciwwskazania:  Opalenizna, Leki...

Przeczytaj dalej

Obie nasze Kliniki są otwarte i nie przestajemy przyjmować naszych Pacjentów, pomimo panującej pandemii wirusa. Ze względu na wyjątkową sytuacje...

Przeczytaj dalej

Jest z nami ponad 12000 zadowolonych pacjentów

Wszystkie opinie
 • Dr. Marciniak wszczepiał mi trzy implanty. Wszystko odbyło się bez problemów. Jesem bardzo zadowolona z rezultatów. Janina W.

  Janina W.:

 • Wyleczyłam tam wszystkie zęby. Jakość - bardzo wysoka! Obsługa - super! Ceny - wyższa klasa średnia (jak na realia warszawskie). Ale warto.

  Sunnyday:

 • Pozazdrościłam przyjaciółce pięknego uśmiechu, więc wybrałam się do Kordentu na wybielanie zębów. Pani stomatolog bardzo sympatyczna, a efekt rewelacyjny! Mogę poszczycić się teraz hollywoodzkim uśmiechem :-)

  Olka:

 • Prawie każdy boi się dentysty, ale wystarczy trafić na odpowiedniego specjalistę, czyli Dentysta nie taki straszny jak go malują :D A ta klinika jest super, polecam!

  Annna:

 • Ponawiam swój wpis, bo coś chyba mi się nie zapisało. Polecam, bo jestem zadowolony, nie za drogo a fachowo. Nie dałem maksymalnej oceny, bo przełożono mi zabieg i musiałem przełożyć swój urlop o jeden dzień, podobno dla mojego dobra. Ale...

  Adam56:

 • W Kordencie miałam zabieg wstawiania implantu, stomatolog był bardzo delikatny. Widać, że ma duże doświadczenie w tej dziedzinie. Co najważniejsze obyło się bez powikłań, przytłaczał mnie tylko ogrom gabinetu, wolę mniejsze. Jakość usług: Wysoka Terminowość: Bez zastrzeżeń Ceny: Przeciętne

  Kalina:

 • Bardzo nie lubię wizyt u dentysty, na samą myśl o borowaniu przechodzą mnie ciarki, dlatego chciałabym podziękować pani stomatolog, która wykazała się dużą cierpliwością i delikatnością. Polecam. Jakość usług: Wysoka Terminowość: Bez zastrzeżeń Ceny: Przeciętne

  Jola Wydra:

 • Nie wiem jak inni dentyści z Kordent, ale doktor Marciniak jest godny polecenia, jestem w trakcie implantowania i jak na razie, pomimo trudnego początku, sprawdza się jako stomatolog i specjalista. Jakość usług: Wysoka Terminowość: Bez zastrzeżeń Ceny: Przeciętne

  Adam:

 • Dzisiaj miałam zdejmowany aparat i stwierdzam, że opłaciło się go tyle czasu nosić, moje zęby są wreszcie białe i proste, przez cały okres leczenia mogłam liczyć na wsparcie i radę stomatologów. Jakość usług: Wysoka Terminowość: Bez zastrzeżeń Ceny: Przeciętne

  Weronik:

 • Pierwszy raz korzystałam z usług J.Marcinika jestem bardzo zadowolona z wykonanego zabiegu oraz dziękuję za udzielanie mi wszelkich informacji, należę do ludzi, którzy lubią wiedzieć o każdym kroku w wykonywanym zabiegu. Dzięki temu zyskali kolejnego pacjenta na przyszłe lata Jakość...

  Bożenka:

 • Po oddaniu mostu górnego na implantach i pozbyciu się protezy po raz pierwszy od kilkunastu lat poczułam smak truskawek. Dziękuję z pięknym uśmiechem.

  Julianna F Zielonka

 • W Warszawie polecam gabinety stomatologiczne KORDENT. Leczyłem tam zęby i szczerze polecam. Miła i profesjonalna obsługa, nowoczesne gabinety i miłe asystentki. Polecam!

  Michał - Warszawa:

 • Parę lat mieszkałam za granicą i tam nikt nie podjął się włożenia u mnie implantów. A dziś właśnie skończyłam leczenie implantami u dr Marciniaka. Polecam!

  Alina G.

Copyright © 2022 Klinika stomatologiczna Kordent Warszawa Implanty Mokotów | Dobry Stomatolog w Zielonce

Realizacja strony: Studioalfa - strony internetowe Joomla.

Na stronie używamy plików Cookies (ciastka). Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać w swojej przeglądrce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies.