Przed zabiegiem implantacji

Zalecenia przed zabiegiem wszczepienia implantów zębowych

Higiena przed zabiegiem implantacji

Właściwa higiena jamy ustnej jest bardzo ważna dla leczenia implantami. Zarówno przed jak i po zabiegu prawidłowe czyszczenie zębów może zaaoszczędzić Państwu wielu kłopotów. Osady i kamień nazębny to nic innego jak połączenie dużej ilości baktrii i substancji mineralnych. Bakterie te stanowią duże zagrożenie dla zabiegu. Są chorobotwórcze, stan zapalny powoduje kruchość błon śluzowych i ich łatwiejsze pękanie po zaszyciu. Zmieniają środowisko jamy ustnej na bardziej kwaśne powodując szybszy rozpad nici i biomatriałów. Efekt jest jeden - Implanty mogą zostać utracone. Jeśli na wizycie konsultacyjnej zauważymy jakieś niedociągniecia w szczotkowaniu zębów skierujemy Ciebie do higienistki na wizytę przygotowawczą do zabiegu. Na niej zostaną oznaczone wskażniki API i PBI, usuniety kamień i osad oraz przeprowadzony instruktaz jamy ustej. Oczyszczenie zębów z osadów (skaling) pozwala zlikwidować czynnik zagrożenia jakim są bakterie z płytki nazębnej i tym samym zwiekszyć szansę powodzenia zabiegu. Piaskowanie zebów dopełnia wizyty higienizacji. Prawidłowa i regularna higienizacja jamy ustnej jest jednym z podstawowych warunków gwarancji producentów implantów.

Konsultacja przed zabiegiem implantacji

Jest to wizyta na której zapoznaję się z potrzebami i oczekiwaniami pacjenta, dokonuję ich rewizji opierając się na zdjęciach patomograficznych i stanie zastanym jamy ustnej oraz na pomiarach modeli diagnostycznych. Na wizycie tej podejmuję decyzję o potrzebie dalszej diagnostyki, przygotowaniu higienicznym jamy ustnej. Podstawą efektywnego i długoczasowego leczenia implantami jest jak najlepsza diagnostyka.. Każda decyzja o rozpoczęciu leczenia implanto-protetycznego poprzedzamy szczegółową diagnostyką stanu ogólnego pacjenta a także oceną warunków anatomicznych na podstawie zdjęć Pantomograficznych i tomografii komputerowej czy też indywidualnych modelach trójwymiarowych.

Pacjencie przychodząc do nas na cykl wizyt konsultacyjnych musisz uzbroić się w cierpliwość. Pełna diagnostyka przed implantacyjna zawiera w sobie wiele etapów. Niektóre z nich można pominąć niektórych zaś nie.
Pierwszym etapem jest wywiad chorobowy. Istnieją, bowiem choroby, które są względnymi lub bezwzględnymi przeciwwskazaniami do zabiegu implantacji. W przebiegu niektórych chorób możesz przyjmować leki, które będą pogarszać prognozowanie zabiegu i będą wymagały ich wymiany lub odstawienia ( po konsultacji z lekarzem prowadzącym). W niektórych przypadkach będzie trzeba odłożyć zabieg chirurgiczny. Przynieś, zatem na wizytę wypisane leki, które przyjmujesz. Jeśli nie pamiętasz chorób, na które się leczysz poproś swojego lekarza o ich wypisanie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat byłeś w szpitalu poprosimy o wypis ze szpitala.

Drugim etapem jest badanie pacjenta zarówno wewnątrz ustne jak i zewnątrz ustne. Ma ten etap dwa zadania. Pierwszym jest wykluczenie stanów zapalnych w jamie ustnej. Drugim zbadanie warunków i relacji w jamie ustnej. Gdy badaniem stwierdzimy stan zapalny w Twojej głowie lub szyi musimy przed zabiegiem go rozpoznać i zlikwidować. Przeprowadzanie zabiegu przy czynnym stanie zapalnym to znaczące pogorszenie rokowania powodzenia zabiegu. Zadanie numer dwa może od nas wymagać wykonania i analizy modeli diagnostycznych. Ocenie podlega stan błony śluzowej w miejscu implantacji a zwłaszcza jej części nieruchomej względem kości.

Kolejnym, trzecim już etapem jest diagnostyka rtg. Podstawą do zaplanowania leczenia jest sprawdzenie czy mamy odpowiedną, jakość i ilość kości w rejonach planowanego zabiegu, czy raczej będziemy musieli ją wyprodukować (sterowana regeneracja kostna). Tylko właściwa ilość dobrej kości może bez szkody przejąć siły działające na implanty. Do dyspozycji mamy:·

RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny), popularnie nazywany "panoramą", gdyż umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów pacjenta, wykluczenia stanów zapalnych związanych z zębami oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.
TK (Tomografia Komputerowa) - Badanie to jest niezbędne przed leczeniem implantologicznym, skomplikowanym leczeniu endodontycznym oraz w przypadku diagnostyki niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Tomografię komputerową można wykonywać rutynowo w przypadku implantologii. Uzyskujemy obraz 3D (trójwymiarowy), który dzięki obróbce cyfrowej w specjalistycznym oprogramowaniu pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów przed zabiegiem.

Pacjenci często zadają pytanie czy nie wystarczy sam pantomogram. Otóż nie. Proszę sobie wyobrazić pantomogram, jako książkę wydrukowaną na przeźroczystej foli, której nie możemy otworzyć patrzymy i widzimy wszystkie strony na raz bez możliwości zajrzenia na poszczególne strony. Tomografia komputerowa czy też jej nowsza wersja tomografia stożkowa ( CBCT) pozwalają nam zajrzeć na każdą ze stron tej książki.
Aby implant spełnił swoje zadanie musi zostać umieszczony w odpowiedniej pozycji w łuku zębowym. Ważne są: wielkość luki między zębowej, grubość kości, istniejące lub nie zębodoły, kąt ustawienia koron zębów względem przyszłego korzenia. Poszerzyć diagnostykę można o wykonanie badania z odpowiednio wykonanym szablonem radiologicznym. Daje nam to możliwość przygotowania na zabieg indywidualnego szablonu chirurgicznego do pozycjonowania 3d implantu w kości.

Od pewnego czasu obserwuje zwiększenie ilości pacjentów u których bakterie jamy ustnej są oporne na standartowo stosowane antybiotyki. Z tego powodu czasami wykonam u ciebie wymaz z jamy ustnej.

Jeśli dane które otrzymałem są wystarczające, na ich podstawie przygotowuje plan leczenia.

Plan leczenia

Mnogość technik implantoprotetycznych i systemów implantologicznych stosowanych przeze mnie  daje mi wiele możliwości przeprowadzenia leczenia implantologicznego. Różnorodność możliwości związana jest niestety z ogromnym zróżnicowaniem cenowym. Rozbieżność cenowa może być kilku- lub nawet kilkunastokrotna. Staram się nie decydować za pacjenta i nie narzucać mu sposobu leczenia implantoprotetycznego. Staram się przedstawić pacjentowi min. trzy alternatywne plany leczenia i omówić różnice między nimi. Plan leczenia zawiera ramy czasowe zabiegów, kosztorys, sposoby płatności oraz podstawowe wiadomości na temat proponowanych sposobów leczenia. Wszelkie wątpliwości i pytania pacjenta  wyjaśniamy na kolejnej wizycie.

Artykuły powiązane: