Rozległe braki międzyzębowe

Rozległe braki międzyzębowe

Braki międzyzębowe możemy umownie podzielic na dwie grupy:

Pierwsza: niewielkie braki 1-3 zebów.

Rozległe braki międzyzębowe

Druga - rozlege braki, gdy brak więcej niż 3 zębów.

Rozległe braki międzyzębowe

rozbrakbok_1

Pierwszą grupę zaopatrujemy dokadnie tak samo (z wyjątkiem mostów adhezyjnych ) jak braki jednego zęba.

Druga grupa ze wzgledu na długość przęsła mostu staje sie problematyczna przy leczeniu mostami. Do wyboru pozostają nam więc protezy osiadające, protezy szkieletowe oraz mosty i korony osadzane na implantach.

Rozległe braki międzyzęboweRozległe braki międzyzębowe

Przyjmuje się, że liczba zębów odbudowywanych nie powinna przekraczać dwóch na jeden implant. Jednak ostateczną decyzję co do ilości implantów podejmuje lekarz implantolog w porozumieniu z lekarzem protetykiem w oparciu o dokładną diagnostykę.

Sporną kwestią między specjalistami pozostaje metoda łączenia w jednym moście implantu i zęba. A to ze względu na fizjologiczną ruchomość zęba, co przy braku takowej u implantu może powodować rozchwianie tego ostatniego. W konsekwencji może to doprowadzić do utraty uzupełnienia protetycznego i implantu.