Całkowite bezzębie

Dotychczas proteza wykonywana przy całkowitym bezzębiu utrzymywała się jedynie dzięki przyleganiu do błony śluzowej. Powodowało to jej ciągłą ruchomość w trakcie jedzenia oraz mówienia. Pacjenci używający do jedzenia ruchome protezy mają trudności ze spożywaniem wielu pokarmów, ponieważ w trakcie gryzienia protezy ruszają się nieustannie a siły żucia są około 8 razy mniejsze niż u pacjentów z własnymi zdrowymi zębami. Utrudnione jest również odczuwanie niektórych smaków. Coraz większa grupa ludzi nie akceptuje wyjmowanych protez z przyczyn społeczno-towarzyskich.

Jeżeli utraciłeś wszystkie zęby współczesna stomatologia oferuje wiele rozwiązań. Należy do nich między innymi most przytwierdzony na implantach.
Ilość wizyt jest uzależniona przede wszystkim od warunków w jamie ustnej, jednak 8-10 wizyt powinno wystarczyć, aby osiągnąć ostateczny rezultat, czyli osadzeni na wszczepinych implantach mostu. Jest on stabilnym rozwiązaniem leczenia bezzębia, jak również zachowuje naturalny wygląd twarzy oraz zapobiega zanikowi kości.

Można także wykorzystać metodę leczenia bezzębia wykorzystującą protezy ruchome kotwiczone na implantach łącznikami zakończonymi kulkami tzw. Over-Denture lub implantami zakończonymi łącznikami z dolutowaną belką (Belka Doltera).

Do szczególnych form leczenia bezzębia żuchwy zaliczamy protezę opartą na implantach, wykonaną i przykręcaną do implantów w dniu zabiegu implantacji (System Branemark Novum). Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas od wszczepienia do oprotezowania, jak również fakt, że jest to proteza przytwierdzona na stałe.

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem może być wszczepienie implantów wszystkich utraconych zębów kierując się zasadą jeden implant = jeden ząb.