NobelActive

nobelactive_internal_134

Nobel Active:
- jest to implant o kształcie stożkowatym o unikatowej kombinacji cech ułatwiających osadzenie w kości, daje on bardzo wysoką stabilność początkową,
- jest implantem jednoczęściowym z właściwościami elastycznymi implantu dwuczęściowego,
- łączniki dołączane są za pomocą stożkowatego styku, eliminuje to mikrootwory na poziomie kości, mikroporuszenia oraz użycie śrub łącznika- łączniki dołączane są za pomocą stożkowatego styku, eliminuje to mikrootwory na poziomie kości, mikroporuszenia oraz użycie śrub łącznika.

nobelactive-bone-condesing

Wskazania do wykorzystania implantu NobelActive
- utrata pojedyńczego zęba
- w przypadku częściowego lub całkowitego bezzębia
- można zastosować w przypadku szczęki jak i żuchwy, w odcinkach przednich i tylnych
- w przypadku jednoetapowych procedur chirurgicznych
- natychmiastowa implantacja i procedura Immediate Function

activmaly