Pantomogram

Pantomogram Warszawa Mokotów - zdjęcie pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne należy wykonać raz na rok. Jest ono podstawowym badaniem pozwalajęcym zdiagnozować pacjenta, zaplanować leczenie i usprawnić pracę stomatologa. Pantomografia jest metodą badania radiologicznego, za pomocą, której otrzymuje się zdjęcia warstwowe struktur zakrzywionych. Pantomogram twarzoczaszki jest powiększonym w około 20% obrazem radiologicznym, na którym uwidacznia się szczęka i żuchwa oraz uzębienie i sąsiadujące okolice anatomiczne na jednej kliszy rentgenowskiej. Ze względu na powiększony obraz struktur anatomicznych wyrostków zębodołowych możliwa jest dokładna ocena przyzębia.

Pantomogram Warszawa Mokotów - zdjęcie pantomograficzne.