Powierzchnia maszynowa

Powierzchnia maszynowa to rodzaj przygotowania powierzchni implantów do procesu integracji z tkanką kostną.