Prace mocowane na implantach

Implanty to dobre rozwiązanie w każdym przypadku - pozwalają one na:

Odbudowę jednego zęba bez potrzeby spiłowania zdrowych i dobrych zębów w sąsiedztwie


Odbudowę kilku zębów - kilkakrotna niezależna implantacja nie narusza pozostałych zębów

Odbudowę w przypadku bezzębia - wykonanie protezy nasadkowej zapewni Państwu poczucie odzyskania swoich własnych zębów oraz całkowicie nową jakość życia.

 

Metoda wszczepów Branemark System to gwarancja bezpiecznego i szybkiego zabiegu. W wielu przypadkach możliwa jest odbudowa zęba w 1 dzień dzięki implantom: TiUnite (Branemark System, Replace). IPI( implanty tymczasowe).

Implanty dentystyczne mogą służyć do trwałego mocowania częściowych lub całkowitych PROTEZ, tym samym eliminując konieczność stosowania kleju zębodołowego. Dzięki czemu nasi pacjenci mogą cieszyć się smakiem każdej potrawy, których dotychczas musieli unikać. Protezy możemy mocować na zaczepach belkowych lub kulowych, które umożliwiają zdejmowanie w celu codziennej higieny. Tradycyjne metody leczenia są niewygodne. Konstrukcje mocujące klejem zębodołowym mogą spadać podczas mówienia lub jedzenia posiłków. Ponadto metalowe klamry wykorzystywane przy leczeniu protezami bywają widoczne i tym samym burzą efekt estetyczny.

Protezy wyjmowane umieszczane na kilku implantach:

Szczególnie istotne w przypadku bezzębia szczęki lub żuchwy jest utrzymanie protez całkowitych. Klasyczne rozwiązania protetyczne nie zapewniają zadowalającej ich stabilizacji. Trudności te można przezwyciężyć stosując uzupełnienia protetyczne opierające się na kilku implantach. Ten typ protez (overdenture) łączy się z implantami za pomocą utrzymujących je zatrzasków lub belek. Zastosowanie od 2 do 4 implantów znacząco zwiększa komfort użytkowania protez.

Protezy stałe umieszczane na kilku implantach:

Najdoskonalsze utrzymanie protez zapewnia umieszczenie ich na stałe na implantach. W szczęce dolnej jest to zazwyczaj 6, a w szczęce górnej 8 implantów.

Funkcjonalność i estetyka tak umocowanych protez dają pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów. Żadne inne rozwiązanie protetyczne nie spełnia tych dwóch kryteriów w tak wysokim stopniu.

Mosty All In One

Szczególną formą protetyki na implantach w przypadku bezzębia jest koncepcja ALL-IN-ON. A następnie dokręceniu do nich tego samego dnia lub dnia następnego uzupełnienia protetycznego w postaci mostu czasowego. Po okresie wgajania wymieniamy most na uzupełnienie ostateczne np. Brenemark Implant Bridge

Uzupełnienia all- In- one wykonane w systemie CAD/CAM składają się z podbudowy tytanowej i porcelany licującej. Dzięki zastosowaniu techniki komputerowej odwzorowują one bardzo dokładnie wykonany wcześniej model i mogą one być wprowadzone pasywnie na implanty, bez wywołania przeciążeń. Mosty all- In – one mogą być wykonane na większości dostępnych systemów implantologicznych.

Alternatywą dla implantomostów wykonanych tradycyjną metodą odlewniczą mogą być uzupełnienia stałe złożone, których metalowy szkielet wykonany jest z tytanu przy zastosowaniu technologii CAD/CAM. Rozwój technologii CAD/CAM (computer aided

design – computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie) umożliwia wykonanie metalowej częścii mostu przy użyciu frezarki podłączonej do komputera. Tą metodą wytwarzane są mosty tytanowo-porcelanowe all-in-one

(nowa nazwa Procera Bridge).W technologii all-in-one wykorzystuje się wyłącznie tytan, który ze względu na takie właściwości, jak biokompatybilnooeć, odpornooeć na korozję, niski

ciężar właściwy i odpowiednia mikrotwardość, uznawany jest powszechnie za najlepszy materiał na metalowe szkielety uzupełnień w implantoprotetyce.

Atrakcyjne protetyczne rozwiązanie, natychmiastowe funkcjonowanie. Dostępne do wszystkich rodzajów kości.

"All-on-4" jest to odbudowa bezzębia szczęki lub żuchwy na implantach.

"All-on-4" opiera się na pionierskim osiągnięciu Nobel Biocare-Immediate Function™ czyli Natychmiastowe Funkcjonowanie.

*Implantacja wszystkich braków zębowych i zastosowanie pojedynczych koron - możliwość funkcjonowania implantów oraz koron na zasadzie zębów naturalnych, rozwiązanie to gwarantuje pełną funkcjonalność, estetykę oraz zapobiega zanikowi kości.

*Implantacja części brakujących zębów i zastosowanie mostów - jest to rozwiązanie, w którym implanty działają na zasadzie filarów mostu i umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie zębów przy zachowaniu wysokiej estetyki i jakości wykonania

*Mosty na implantach.

Przy niezbyt rozległych brakach zębowych (od 2 do 4 zębów) możemy na dwóch implantach umieścić most protetyczny, który odtworzy braki zębowe. Most ten może być umieszczony na implantach za pomocą łączników (patrz pojedyncza korona na implancie) lub za pomocą bezpośredniego przykręcenia konstrukcji mostu do powierzchni protetycznej implantu.

*Prace stosowane przy bezzębiu całkowitym.

Odtworzenie wszystkich zębów w jednej ze szczęk jest możliwe na dwa podstawowe sposoby. Można wybrać sztuczną szczękę lub zdecydować się na zabieg implantacji. Sztuczna szczęka zdaje egzamin w wielu przypadkach, lecz z czasem kość szczęki zanika. Wskutek tego proteza przestaje dobrze przylegać i zaczyna wręcz przeszkadzać. Coraz cenniejsze jest dla pacjentów poczucie odzyskania swoich własnych zębów, które zapewnia całkowicie nową jakość życia.W Kordencie oferujemy kilka możliwości uzupełnienia uzębienia przy pomocy implantów w przypadku bezzębia. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

I. Protezy wyjmowane umieszczane na kilku implantach: Szczególnie istotne w przypadku bezzębia szczęki lub żuchwy jest utrzymanie protez całkowitych. Klasyczne rozwiązania protetyczne nie zapewniają zadowalającej ich stabilizacji.Trudności te można przezwyciężyć stosując uzupełnienia protetyczne opierające się na kilku implantach. Ten typ protez (overdenture) łączy się z implantami za pomocą utrzymujących je zatrzasków lub belek. Zastosowanie od 2 do 4 implantów znacząco zwiększa komfort użytkowania protez.

II. Protezy stałe umieszczane na kilku implantach: Najdoskonalsze utrzymanie protez zapewnia umieszczenie ich na stałe na implantach. W szczęce dolnej jest to zazwyczaj 6, a w szczęce górnej 8 implantów. Funkcjonalność i estetyka tak umocowanych protez dają pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów. Żadne inne rozwiązanie protetyczne nie spełnia tych dwóch kryteriów w tak wysokim stopniu. Przy szczególnie korzystnych warunkach kostnych szczęki do przymocowania protezy na stałe wystarczy zastosować tylko 4 implanty. Decyzję, czy w przypadku danego pacjenta można zastosować System All-on-4, podejmuje lekarz podczas konsultacji. Konieczne jest do tego badanie i szczegółowa analiza trójwymiarowych zdjęć rentgenowskich (tomografii).Ponadto proponujemy:Zygoma Branemark - rozwiązanie stosowane w przypadku niewielkiej ilości kości w górnej szczęce w odcinku bocznym.

Są to prace bardzo rozległe, odtwarzające wszystkie utracone zęby. Umieszczamy je na określonej indywidualnie ilości implantów (najczęściej 6 - 10). System mocowania jest kombinacją metod opisanych w powyższych dwóch podpunktach. Obecnie wszystkie prace z tej grupy wykonywane są metodą ALL IN ONE. Jest to sposób wykonania niezwykle precyzyjnego szkieletu tytanowego nie za pomocą odlewania (niesie ona w sobie dużą nieprecyzyjność wynikającą z kurczenia się metalu w procesie stygnięcia), lecz poprzez obrabianie w specjalnej tokarce krążka tytanowego na zimno. Taki sposób postępowania praktycznie eliminuje powstawanie jakichkolwiek niedokładności.

*Protezy na implantach.

Do wyleczenia całkowitego bezzębia nie zawsze potrzeba wielu implantów! W dużej grupy pacjentów z bezzębiem w żuchwie (szczęce dolnej) można stosować dwa rozwiązania.

1. Proteza nakładkowa umieszczona na dwóch specjalnie przygotowanych implantach, na których to montujemy zatrzaski kulkowe. To pozwala na całkiem "komfortowe" noszenie specjalnej protezy dolnej, którą umieszcza się na wspomnianych zatrzaskach kulkowych.

2. W odcinku przednim żuchwy umieszczamy trzy duże równoległe implanty i w dniu zabiegu możemy odtworzyć na nich wszystkie dolne zęby. Zęby te to rodzaj dużego mostu protetycznego przykręcanego do w/w implantów za pomocą specjalnych śrub.