PRP - Platelet Rich Plasma

PRP (plazma zawierająca znaczną ilość trombocytów - koncentrat trombocytarny) jest nowoczesną techniką służącą do przygotowywania materiału kościotwórczego. Daje ona optymalny efekt w procesie odbudowy kości. Przygotowaniu materiału rozpoczynamy od wyodrębnienia z krwi pacjenta czynników wzrostu. Powoduje to dużo szybszą odbudowę kości podczas połączenia z Cerasorbem.

Po pobraniu krwi od pacjena następuje oddzielanie erytrocytów oraz leukocytów od osocza zawierającego płytki. Po tym procesie wykonuje się oddzielanie bekomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawirającego płytki. W celu aktywacji i tworzenia się makromolekuł PRP wykonuje sie mieszankę PRP z materiałem osteogenetycznym , z którym współdziała Platelet Rich Plasma.

Charakterystyka PRP
- przyspiesza regenerację kości
- stymuluje aktywność komórek, powstawanie oraz rozrost naczyń krwionośnych
- ma pochodzenie autogenne
- jest kombinacją czynników wzrostu
- następuje całkowita resorpcja
- występuje remodeling tkanki kostnej
- ma działanie osteokondukcyjne
- posiada zasób jonów wapnia oraz fosforanów
- ma pochodzenie syntetyczne
- Granulat B-TCP jako nośnik