Sterowana regeneracja kości

Regeneracja zgodnie z definicją, jest odtworzeniem utraconej lub zniszczonej struktury. Regeneracja jest procesem tworzenia nowej kości wyrostka zębodołowego w następstwie odpowiedniego zabiegu chirurgicznego u pacjentów. Regeneracji poddaje się kość szczęki lub żuchwy, która uległa uszkodzeniu wskutek usunięcia zęba, zmian ( torbiel, ropień) niszczących kość lub periodontopatii (zniszczenia tkanek utrzymujących ząb i zaniku otaczającej go kości). Odbudowy kości może także wymagać planowane wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba.


Technika sterowanej regeneracji kości(GBR) wykorzystywane są dla odbudowy kości wyrostka w każdym pożądanym wymiarze. Zabieg można wykonać przed wprowadzeniem implantu, jednoczasowo podczas implantacji. W zależności od rozległości ubytku i jego rodzaju ( dehiscencja, zębodół poekstrakcyjny, defekt wyrostka) stosuje się te sama błonę zaporową, błonę wraz z materiałem kościotwórczym. Uzyskuje się w ten sposób kosmetyczne poszerzenie lub podwyższenie wyrostka zębodołowego. Do sterowanej regeneracji kości mogą być używane preparaty biologiczne lub syntetyczne.


W gabinetach używamy tylko preparatów biologicznych pochodzenia zwierzęcego, ludzkiego ewentualnie tkanek własnych pacjenta.


Zanik kości jest procesem wieloletnim, dzięki nowoczesnej technologii i wiedzy stomatologicznej jesteśmy dziś w stanie odbudować kość w miejscu gdzie potrzebna jest nam przestrzeń na zamontowanie implantu, który w całości musi być umocowany w kości. W przypadku zaniechania takiego postępowanie implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny. Zastosowanie biomateriałów - substytutów kostnych w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w żądanym kierunku. Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli. Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.