Sterowana regeneracja tkanki

Jest to zespół procedur wykorzystywanych w chirurgii stomatologicznej. Przy zastosowaniu konkretnych materiałów prowadzą one do odtworzenia struktur i funkcji utraconych tkanek przyzębia lub też samej kości wyrostka zębodołowego.

Oryginalnie ta technika chirurgiczna wywodzi się z chirurgii ozębnej. Regeneracja kości jest wspierana przez przykrycie błoną śluzową.
Polega na odtworzeniu tkanek przy użyciu różniego rodzaju błon blokujących rozwój komórek nabłonka, aby mogły rozwijać się wolniej komórki ozębnej oraz tkanki kostnej.