Szablon radiologiczny

Radiologia jest działem medycyny zajmującym się obrazowaniem ciała człowieka. Wykorzystuje w tym celu różne metody badawcze. Przedmiotem obecnie rozwijającej się radiologii zabiegowej jest dokonywanie mało inwazyjnych zabiegów leczniczych opartych na szablonach prowadzących.

Dzięki rozwojowi diagnostyki radiologicznej większe są możliwości jakościowego oraz ilościowego ustalenia zmian w kościach szczęki lub żuchwy. Informacje wynikłe z obserwacji obrazu tkanek organizmu wykorzystuje się do oceny kości, w której planowane jest umieszczenie implantu oraz do monitorowania zmian, jakie zachodzą w kości po zabiegu wszczepienia implantu.

Na szczegóną uwagę zasługuje wykorzystywana w implantologii nawigacja oparta na badaniu CT lub CBCT. Wykonanie zabiegu operacyjnego początkowa następuje w trójwymiarowym obrazie tomografii komputerowej, w którym wszystkie struktury przedstawione są z dokładnościa co do dziesiątych milimetra.


10 1
Takie rozwiązanie pozwala określić dokładną odległość od struktur anatomicznych ograniczających pole operacyjne oraz wykorzystać maksymalnie kość.

Szablon radiologiczny wykorzystujemy w technologii Nobel Guide, czyli w metodzie trójwymiarowego wirtualnego planowania leczenia implantologicznego na podstawie obserwacji kości w jamie ustnej oraz przebieku tkanek miękkich.
 

NobelGuide1 1

Szablon radiologiczny wyglądem przypomina protezę akrylową lub szynę z przezroczystego akrylu zaznaczone są na nim punkty referencyjne gutaperką które wskazują miejsce wszczepienia implantu.

nobel guide schemat 1