Dewitalizacja

Umartwienie miazgi zęba jako przygotowanie do leczenia kanałowego. Metoda jest rzadko stosowana.