Koferdam

Koferdam jest cienkim arkuszem naturalnej gumy lateksowej używanym w celu izolacji zębów podczas zabiegów dentystycznych. Wykorzystanie koferdamu zapewnia najlepsze rezultaty podczas leczenia dentystycznego poprzez:

-stworzenie bariery aseptycznej,

-panowanie nad wilgocią,

-zwiększony dostęp do pola operacyjnego,

-zwiększoną widoczność pola operacyjnego,

-zwiększoną skuteczność operacyjną.