Odwracalne i niedwracalne zapalenie miazgi

Zapalenie miazgi można podzielić na 2 rodzaje:

1) Odwracalne zapalenie miazgi
2) Nieodwracalne zapalenie miazgi


Zapalenie odwracalne miazgi.

Zapalenie odwracalne miazgi jest możliwe do wyleczenia tylko wtedy, kiedy pacjent zgłosi się do lekarza stomatologa bez zbędnej zwłoki od momentu pojawienia się pierwszego bólu zęba. Zapalenie odwracalne miazgi leczy się metodą biologiczną. Metoda ta polega na stosowaniu odpowiednich preparatów działających pobudzająco do odnowy miazgi i zębiny.

Zapalenie nieodwracalnemiazgi powstaje w wyniku toczącego się, przez dłuższy okres, zapalenia miazgi. Tego rodzaju zapalenie miazgi jest wynikiem jej obumarcia. Do martwicy miazgi może dojść wskutek:

1) długotrwałego procesu próchnicowego,

2) urazu mechanicznego,

3) drażnienia termicznego lub chemicznego.


Zapalenie nieodwracalne miazgi.


W przypadku nieodwracalnego zapalenia miazgi ingerencja lekarza stomatologa polega na tzw. leczeniu endodontycznym (kanałowym).
Zdarza się, że w porę nie zahamowany proces zapalny miazgi przechodzi na tkanki otaczające ząb - tkanki okołowierzchołkowe. Dochodzi wtedy do powstania zmian okołowierzchołkowych.