Ruchomość zębów

Zęby pod wpływem sił ortodontycznch zmieniają swoje położenie. Jest to skomplikowany mechanizm zmian w strukturze kości, otaczającej korzeń zęba, któremu może towarzyszyć odczuwalne rozchwianie zębów. Mimo tego, że zauważalna ruchomość niektórych zębów może czasami przestraszyć pacjenta, jest to stan przejściowy, a na końcu leczenia wszystkie zęby znów są mocno osadzone w kości.