Wady zgryzu

Przedmiotem leczenia ortodontycznego są wady zgryzu, które nie są uważane za choroby ale powstają w wyniku zaburzeń rozwojowych w obrębie zębów, wyrostków zębodołowych lub kości twarzowej części czaszki.

Wady zgryzu mogą być:

  • dziedziczone,
  • wrodzone,
  • nabyte.

Wady dziedziczne występują rodzinnie i wwiększości uwidaczniają się w okresie dorastania np. progenia, zgryzy otwarte i głębokie szkieletowe. Dziedziczą się też zburzenia zębowe takie jak braki zawiązków zębów lub diastemy.

Wady wrodzone powstają w okresie ciąży przed urodzeniem dziecka. Najczęściej występującym przykładem tych wad są rozszczepy podniebienia lub złożone zespoły budowy twarzy. Niektóre wady wrodzone w następnych pokoleniach mogą stać się dziedzicznymi.

Wady nabyte powstają po urodzeniu dziecka na skutek czynników:

  • wewnętrznych,
  • zewnętrznych.

Do czynników wewnętrznych należą różnego rodzaju choroby ogólne np. krzywica, zaburzenia hormonalne, choroba reumatyczna.

Czynniki zewnątrzpochodne to szkodliwe nawyki (ssanie smoczka, palca, obgryzanie paznokci itp.), zaburzenia fizjologicznych czynności jamy ustnej np. oddychanie przez usta, wady wymowy, nieprawidłowe połykanie, wady postawy.