Zasuwa, Zamek

Urządzenia montowane równolegle w koronach i protezach, umożliwiające utrzymanie protez szkieletowych na podłożu. Mogą być usytuowane wewnątrzkoronowo, zewnątrzkoronowo lub międzykoronowo.Pozwalają uniknąć widocznych elementów metalowych.