Cennik implantologia - implanty zębów

Implantologia ceny

Cena PLN

Konsultacja implantologiczna

Jest to wizyta, podczas której Lekarz implantolog bada stan jamy ustnej pacjenta. Wykonuje potrzebne zdjęcia radiologiczne, a następnie po uzgodnieniu z pacjentem jego oczekiwań, co do funkcjonalności i estetyki nowego uzębienia, przedstawia wszystkie możliwe rozwiązania, jakie można zaproponować w jego przypadku. Po konsultacji implantologicznej, nasz opiekun pacjenta przygotuje dla Państwa indywidualny plan leczenia, przedstawiający dostępne rozwiązania wraz z kosztorysem.

230

All-on-4

inowacyjny system odbudowy pełnego łuku zębowego na 4 implantach Nobel Biocare. Uzupełnienie przykręcane na stałe do implantów.

od 36000

4SMILE

Odbudowa wszystkich zębów na 4 implantach Kordent. Metoda oparta na koncepcji All-on-4. Uzupełnienie przykręcane na stałe do implantów.

 22990

Implant Zygoma Nobel Biocare

Wprowadzenie implantu Zygoma. Jest to rozwiązanie, stosowane w przypadku rozległego zaniku kości w odcinku bocznym szczęki. Nie wymaga ono odbudowywania kości, przez co całkowity czas leczenia jest znacznie krótszy.

15520
 Implanty Zygomatyczne Noris Medical  11000

Implanty ekonomiczne (SGS, Dental Solution, Alpha Bio, Adin, Noris Medical, )

Wprowadzenie implantu, czyli tytanowej śrubki zastępującej korzeń zęba.

3330

Implanty optymalne (Nobel Active, Nobel Replace, Nobel Parallel, Astratech, Biomet 3i, )

Wprowadzenie najwyższej jakości implantu, tytanowej śrubki, która zastępuje korzeń zęba.

od 4480

Miniimplanty

Wprowadzenie implantu mniejszego niż tradycyjny. Stosowane w przypadku, kiedy warunki kostne pacjenta nie pozwalają na wykorzystanie implantów standardowej wielkości.

1380

Implant ortodontyczny podniebienny

Umieszczenie implantu w kości. Stosowany w celu cofnięcia zachodzących na siebie zębów przednich lub wyrównania zębów trzonowych.

3300

Implant ortodontyczny

Umieszczenie implantu w kości. Wykorzystywany jest przy leczeniu ortodontycznym, pozwala na precyzyjne przesunięcie zębów. Po zakończeniu leczenia implant jest usuwany.

700

Implanty overdenture (2 implanty i proteza) dół

Wprowadzenie implantu węższego niż tradycyjny. Wąski implant daje możliwość wykorzystania go u pacjentów z całkowitym bezzębiem, przy znacznym zaniku kości lub wąskim wyrostku zębodołowym. Rozwiązanie to zakłada wprowadzenie dwóch implantów ze zinerowanymi łącznikami kulowymi w kość żuchwy, a następnie zamocowanie na nich protezy. Dzięki zastosowaniu zatrzasków, pacjent ma możliwość samodzielnego wyjęcia i włożenia protezy ‘na kliknięcie’.

W przypadku szczęki, wprowadzamy cztery implanty.

12000
Implanty overdenture ( 4 implanty i proteza) góra 18000
Założenie łącznika  

Łącznik indywidualny

Założenie łącznika indywidualnego , czyli elementu łączącego implant z nową, przygotowaną w pracowni koroną, imitującą naturalny ząb. łącznik indywidualny pozwala dokładniej odwzorować kształt naturalnego zęba niż łąącznik standartowy.

od 2530

Łącznik typu Locator

Założenie łącznika w formie czapeczki. Stosowany jest w rozwiązaniach z protezami wyjmowanymi. Zapewnia bardzo wysoką stabilność protezy, a co za tym idzie komfort pacjenta podczas jej użytkowania.

od 2070

Belka Doldera

Przygotowanie i zamocowanie belki. Belka stanowi filar, na którym mamy możliwość zakotwiczyć protezę wyjmowaną. Jest ona mocowana do uprzednio wszczepionych, już zintegrowanych z kością implantów.

od 3500
Proteza na belce 2530

Korony zintegrowane

Zamocowanie uzupełnienia protetycznego, jakim jest korona scalona z łącznikiem. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo estetyczne, gładkie przejście korony w łącznik oraz jej całkowitą szczelność.

4710
Mosty  
na AuPd 1 ząb 2450
Most Procera implant bridge jeden ząb
 
Licowany akrylem 1720
Licowany kompozytem 2300
Licowany porcelaną 2410
Szablon i diagnostyka Nobel Clinitian / SimPlant 4000

Odsłonięcie implantu 

Proces integracji wszczepionego implantu z kością trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie, kolejnym krokiem do uzyskania pięknego uśmiechu jest odsłonięcie implantu. Lekarz implantolog nacina delikatnie dziąsło i odsłania miejsce, w którym wszczepiony był implant, a następnie zakłada śrubę gojącą. Ma ona za zadanie ukształtować dziąsło pod planowaną koronę protetyczną, dlatego też wystaje ona nieco ponad dziąsło.

510
Przygotowanie wyrostka osteotomami/ rozszczep wyrostka 1500

Zastosowanie membrany resorbowalnej

Jest to membrana wchłanialna, stosowana przy zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych w celu wspomagania procesu regeneracji tkanek. W zależności od potrzeb umieszczana jest w okolicy implantów, przyzębia, czy ubytków kostnych.

od 1000

Zastosowanie membrany nieresorbowalnej

Stosowana jest przy zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych w celu wspomagania procesu regeneracji tkanek. Nie jest membraną wchłanialną, a co za tym idzie wymaga usunięcia po określonym czasie.

od 3900
Pobranie materiału kostnego 700

Metoda PRP, PRF

Zarówno osocze (PRP) jak i fibryna bogatopłytkowa (PRF) są preparatami krwiopochodnymi, zawierającymi skoncentrowane płytki krwi. Pobieramy je z krwi własnej pacjenta. Materiały te wykorzystujemy przy zabiegach chirurgicznych. Przyspieszają one proces gojenia, stymulują wzrost kości oraz tkanek miękkich. Przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego pobieramy od pacjenta krew ze zgięcia łokciowego. Następnie probówka z krwią jest umieszczana w wirówce i odwirowana w odpowiedni sposób, w zależności od tego, który z materiałów chcemy uzyskać. Materiał powstały po odwirowaniu będzie wykorzystany przez lekarza podczas zabiegu.

od 800

Podniesienie dna zatoki otwarte

Jest to zabieg wykonywany, kiedy planujemy wszczepienie implantu w odcinku bocznym szczęki, ale warunki kostne pacjenta na to nie pozwalają. Kości jest zbyt mało, lub jest ona złej jakości. Metoda otwarta polega na utworzeniu otworu w kości otaczającej zatokę, przez który chirurg ma możliwość dostać się do niej i wprowadzić w to miejsce materiał kościozastępczy, aby unieść jej dno. W ten sposób uzyskujemy ‘’grubszą” kość, a co za tym idzie – możliwość wprowadzenia implantu odpowiedniej długości. Metoda ta stosowana jest, kiedy potrzebujemy unieść zatokę w znacznym stopniu.

od 4500

Podniesienie dna zatoki zamknięte

Zabieg wykonywany, kiedy potrzebujemy podnieść dno zatoki jedynie o 1-3mm. Jest znacznie mniej inwazyjny, niż w przypadku metody otwartej oraz stwarza możliwość jednoczesnego wprowadzenia implantu. Chirurg nawierca otwór w miejscu planowanego wszczepienia implantu, dostaje się przez niego do zatoki, a następnie unosi ją wprowadzając materiał kościozastępczy.

od 2400

Korona tymczasowa z poziomu implantu

Korona tymczasowa z poziomu implantu zakładana jest przed zamocowaniem korony stałej głównie ze względów estetycznych oraz w celu zabezpieczenia sąsiednich zębów przed przemieszczaniem się. Jeśli stabilność wszczepionego implantu na to pozwala, możemy zamocować koronę tymczasową bezpośrednio po zabiegu implantacji. Jest to korona mocowana do implantu.

870

Korona tymczasowa z poziomu łącznika

Korona tymczasowa z poziomu łącznika to tymczasowe uzupełnienie protetyczne, mocowane na łączniku, czyli części pomiędzy implantem a koroną.

450

Zastosowanie płytek do osteosyntezy

Tytanowe płytki, wykorzystywane do zespolenia złamanej kości.

1100

Zastosowanie przeszczepu autogennego

Materiał kostny pobierany z kości własnej pacjenta. Wykorzystuje się go przy zabiegu implantacji, w przypadku znacznego ubytku kostnego w miejscu planowanego wszczepienia. Lekarz implantolog pobiera materiał z wybranego miejsca, np. z brody, przygotowuje go tak, by utworzyć łoże pod implant, a następnie umieszcza go w miejscu ubytku. Takie rozwiązanie stwarza możliwość natychmiastowego wprowadzenia implantu.

od 2200

Odbudowa kości przy pomocy indywidualnych przeszczepów

Podczas planowania leczenia implantologicznego, bardzo ważnym jest, by określić stan kości pacjenta w miejscu planowanej implantacji. Jeśli pacjent posiada znaczne ubytki kostne, koniecznym jest jej odbudowanie, by stworzyć odpowiednie warunki do wprowadzenia implantu. Zabieg odbudowy kości z użyciem indywidualnych przeszczepów polega na pobraniu od pacjenta kości z żuchwy lub biodra. Następnie kość mocuje się w miejscu ubytku przy pomocy specjalnych tytanowych śrubek.

od 5500
Zastosowanie materiału z kości z banku kosci od 2200

Masywna odbudowa w odcinku bocznym żuchwy z membraną wzmacnianą tytanem

 

od 6000

Rozszczepienie wyrostka z Piezosurgery

Zabieg przeprowadzany w przypadku, kiedy wyrostek zębodołowy jest zbyt wąski, by wprowadzić do niego implant. Urządzenie Piezosurgery zapewnia wysoką precyzję oraz wąską linię cięcia, dzięki czemu możliwe jest rozszczepienie nawet bardzo wąskiego wyrostka bez ryzyka odłamania kości.

1500
Repozycja nerwu żuchwowego 9000

Szablon chirurgiczny

Jest to model tworzony na podstawie analizy tomografii komputerowej pacjenta, kiedy to lekarz planuje rozmieszczenie implantów tak, by jak najlepiej wykorzystać warunki kostne pacjenta. Wykorzystanie szablonu gwarantuje maksymalną precyzję wszczepienia implantów oraz estetykę przyszłej odbudowy protetycznej.

od 2200