Jarosław Marciniak - Lekarz stomatolog, Implantolog, właściciel kliniki Kordent

Zakres wykonywanych zabiegów:

  • Implantologia
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Usuwanie zatrzymanych ósemek
  • Protetyka
  • Periodontologia

Wykonuje wszystkie zabiegi przed implantacyjne :

  • podnoszenie zatok szczękowych metodą otwartą i zamkniętą
  • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego
  • Przeszczepy kości i tkanek miękkich
  • Odbudowa kości
  • techniki osteotomowe

Godziny przyjęć w Klinice Kordent w Warszawie:

Środa 14-21
Piątek 10-15

Godziny przyjęć w Klinice Kordent w Zielonce:

Wtorek 14-21
Czwartek 9-15

Lider i prekursor polskiej implantologii. Zgłębia tajniki implantoprotetyki na licznych krajowych i zagranicznych kursach, w tym na prestiżowym Uniwersytecie Nowojorskim i Uniwersytecie Los Angeles.

Ukończyłem akademię Medyczną w Warszawie w 1994 roku . Przez rok pracowałem w zakładzie protetyki warszawskiej Akademi Medycznej jako młodszy asystent. Następnie przez trzy lata lekarz protetyk w Lecznicy Rządowej. Od tamtego czasu prowadzę prywatną praktyke stomatologiczną . w 2001 roku otworzyłem drugi gabinet w Warszawie. Pierwsze teoretyczne szkolenie z implantologii przeszedłem w 1992 roku. Pierwszy implant tp rok 1998 pierwszy samodzielnie wszczepiłem w 1999 roku. Był to implant firmy Nobel Biocare. Od tamtej pory wprowadzam nowe technologie implantologiczne do swojej praktyki. Pracuję sześcioma systemami implantologicznymi. Jako jeden z pierwszych wprowadziłem system virtualnego planowania zabiegów Nobel Guide i przez pierwsze trzy lata wykonałem najwięcej zabiegów tą metodą. Od 2007 pracuje również na podobnym systemie virtualnej nawigacji - Nawigatorem firmy Simplant. Obecnie jestem jedny z nielicznych pracujących na dwóch takich systemach. Od paru lat prowadzimy zabiegi z użyciem takich technik jak PRP i PRF by polepszyć efekty gojenia. Od kilku lat stosuje technikę piezo surgery. W tym roku rozpoczełem prowadzenie kursów z zakresu implantologii i implantoprotetyki.

1989-1994  Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział lekarsko- dentystyczny. Kierunek Stomatologia..
Praktyka zawodowa:
1994-1995 r. Asystent Zakładu Protetyki Akademii Medycznej w Warszawie
1995-1998 r. Asystent Protetyki Lecznicy Rządowej
1995 r. związany z prywatną służbą zdrowia
1996 r. pierwszy gabinet w Zielonce koło Warszawy
2001 r. drugi gabinet Kordent w Warszawie
2004 r. konsultant firmy Nobel Biocare Polska
1992 r. liczny udział w szkoleniach w Polsce i zagranicą
1999 r. wprowadzenie techniki Sterowanej Regeneracji Kości i Sterowanej Regeneracji Tkanek
1999 r. początek samodzielnej Praktyki implantologicznej w kooperacji z wiodącą w świecie szwedzką firmą Nobel Biocare
2006 r . wprowadzenie Systemu Implantologicznego Neoss
2006 r . wprowadzenie Systemu Implantologicznego 3I Biomet
2007 r . wprowadzenie Systemu implantologicznego Strauman
2007 r . członek  ITI International Team for Implantology
2007 r . członek  American Academy of Periodontology
2008 r . wykonanie największej liczby zabiegów w Polsce technologią Nobel Guide
2008 r . podziękowania od firmy Nobel Biocare za wkład we wprowadzaniu nowoczesnych technologii
2008 r . otwarcie portalu e- implanty.com o tematyce implantologicznej
2009 r . wprowadzenie technologii Simplant i Nawigator
2009 r. wprowadzenie  Systemu Implantologicznego  Osstem i Alphabio
2009 r. kursy mistrzowskie w NY Uniwersity
2010 r .w przygotowaniu portal profesionalzone
2010 r . stan obecny:
- właściciel dwóch gabinetów stomatologicznych zatrudniających 10 osób personelu pomocniczego oraz ścisła współpraca na terenie gabinetu z lekarzami stomatologami różnych specjalności.
- współpraca z sześcioma zewnętrznymi  gabinetami w zakresie implantologii stomatologicznej.

SZKOLENIA :
1992.05 - Baille Implant Seminars
1996.04 - Zastosowanie materiału kompozytowego Herculite XRVta
1998.05 - Protetyka w praktyce
1999.10 - Implantoprotetyka-kontrowersja i perspektywy
1999.10 - Dentistry of XXI Century by dr Dan e. Fischer
1999.11 - Sterowana Regeneracja tkanek GTR w chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii
2000.01 - Biomateriały w codziennej pracy, praktycy – praktykom
2000.02 - Restore a Smile In 1 day
2000.02 - Prosthetic Solutions on Implants ad modum branemark
2000.06 - Aritculation – Occlusion – Articulations part I
2000.07 - Biomateriały w codziennej pracy, praktycy – praktykom
2000.09 - Advanced Surgical Procedures with Bone Reconstructuon and Implant Placement by Dr Sascha A. Jovanonc Warszawa
2001.01- 1. III Ogólnopolski Zjazd Miłośników Biomateriałów Biała Tatrzańska2001 oraz wykład dr Daniela H.Warda nowoczesne koncepcje ustalaniaproporcji uśmiechu
2001.04 - II Seminarium naukowe Dni implantolgiczne Pułtusk 2001 „Kodeks Leczenia implantologicznego
2001.11 - Implanty – Dentistry 2001: surgical and Prostetic Consideration's
2001.11 - "Zęby na implantach w 1 dzień", Branemark Sytstem® Novum
2001.11 - Ryzyko w implantologii
2001.12 - Zaawansowane techniki implantologiczne od modum Brenemark System® Replace
2002.01 - 4 ogólnopolski zjazd miłośników biomateriałów Dr Wayne Williams
2002.01 - Uśmiech w 1 dzień
2002.02 - Praktyczny kurs Protetyki na Implantach Brenemark System i Replace
2002.05 - Advanced Surgical Procedures with Bone Reconstructuon and Implant Placement by Dr Massimo Simion
2002.05 - Implantoprotetyka natychmiastowa
2002.05- "Moje doświadczenia w złożonych zabiegach implantologicznych,techniki chirurgiczne, techniki podnoszenia dna zatoki, obserwacjekliniczne"
2002.06 - Korony teleskopowe jako alternatywa dla zasuw i zatrzasków, Warszawa
2002.10 - Sterowana regeneracja Tkanek i Kości (GTR, GBR)
2002.11 - Implantoprotetyka, kontrowersje i perspektywy
2002.12 - Zastosowanie szyny NTI w codziennej praktyce stomatologicznej, Kraków
2003.04 - Nobel Biocare 2003 ,Las Vegas
2003.04- "Zastosowanie biomateriałów w rehabilitacjachperio-implantologicznych" warsztaty dr Kayla Ludwiga AckermanaWarsztaty satelitarne
2003.06 - gdańskie Dni Implantologiczne
2003.11 - implanty - idea - sztuka - praktyka
2004.01 - noworoczne spotkania implantologiczne
2004.05 - 6 międzynarodowy kongres implantologii stomatologicznej
2004.05 - periochirurgia. PerioXXI
2004.06 - szkolenie w zakrasie obsługi pacjentów
2004.07 - spotkanie periodontologiczne
2004.10 - Lurago D'Erba Implant course - Live Surgery
2004.10 - 4th World Kongres of Osseointegration Venice, Italy
2005.01 - spotkanie noworoczne Nobel Biocare
2005.05 - KONGRES Nobel Biocare Las Vegas
2005.09 - Periodontologia w praktyce i imlantologii
2005.10 - Planowanie komputerowe - Nobelguid
2005.11 - Międzynarodowa konferencja Quintessenz ,, Implanty "
2006.11- Miedzynarodowe symposium Quintessenz
2006.12 - Usuwanie złogów nazębnych
2007.04 - ITI Word Symposium New York City
2007.05 - OSIS EDI VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej
2007.06 - 9th International Symposium on Dentistry
2008.01 - Nobel Activ
2008.06 - Kraków Central European Implant Academy CEIA
2008.04 - Biomet 3I Global Symposium General Session
2008.04 - Certificate Osteologia, Kraków
2008.09 - EAO Annual meeting of the European Association for Osseointegration
2008.11 - Implanty-Idea-Sztuka-Praktyka
2009.02 - New York University Collage of Dentistry,registered parcipant,
2009.04 - Certyfikat "Surgical flop design...", Warszawa
2009.05 - Jurata - 8 Kongres Edi Osis
2009.08 - New York University Collage of Dentistry
2009.11 - Miedzynarodowe symposium Quintessenz
2010.03 - Nobel Biocare „ nowoczesne procedury
2112.05-  VIII kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej
2012.12-  Świąteczny Wieczór Implantologiczny
2013.11-Implanty-Idea-sztuka - praktyka międzynarodowe sympozjum Quintessenz
2013.12- Świąteczny Wieczór Implantologiczny
2014.05- IX Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej
2015.11- Implanty - Idea - Sztuka - Praktyka


ZAINTERESOWANIA
Żeglarstwo, wędkarstwo, nurkowanie, fotografia, podróże