Wypełnienie zębów

Wypełnianie zębów polega na usunięciu uszkodzonych tkanek zęba i umieszczenie w ich miejsce materiału przeznaczonego do odbudowy zębów. Najczęściej stosowane materiały toamalgamat srebra, glass-ionomery i różne kompozyty. W przypadkach bardzo zaawansowanego procesu próchnicowego dochodzi do zakażenia tkanek miękkich znajdujących się w zębie. Wówczas zachodzi konieczność leczenia kanalowego.

Materiał kompozytowy (lub kompozyt) - material o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów.

Amalgamat stomatologiczny - połączenierteci ze stopem srebra, cyny, miedzi, czasemcynku, stosowany wstomatologii jako wypełnienie, głównie wubytkach klasy I, II i V.

  • wytrzymałość - największa wśrod wypełnień
  • duża łatwość zakładania w ubytku (możliwość kondensowania)
  • wysoka trwałość (nawet do 40 lat)
  • nietoksyczny dla miazgi ani dziąsła
  • brak wiązania materiału zeszkliwem i zebiną (adhezja)

     

  • wymagają nadania ubytkowi kształtu retencyjnego (podcięć) w obrębie zdrowych tkanek zęba w celu utrzymania się w nim materiału
  • korozja i śniedzenie (tylko w przypadku złego założenia lub wypolerowania powierzchni wypełnienia)
  • przewodnictwo ciepła - bardzo dobre powoduje, że może być odczuwany ból przy przyjmowaniu bardzo gorących lub zimnych posiłków; wymaga zastosowaniacementu jako podkadu