Łącznik kulowy (overdenture)

Łącznik kulowy (overdenture) zakończone sa kulką, służącą do zamocowania protez kotwiczonych na implantach. Taki rodzaj łącznika jest stosowany w przypadku całkowitego bezzębia.

W porównaniu z metodami tradycyjnymi zaletą tej metody jest dobre zakotwiczenie protez, natomiast minusem jest ruchomość uzupełnienia protetycznego, zwłaszcza przy belce opartej na 2 a nie na 4 implantach.