Nobel Clinitian

Nobel Clinitian to system nawigacji oraz wirtualnego planowania zabiegu implantologicznego, który stanowi nowe możliwości w implantologii firmy Nobel Biocare. Poraz pierwszy zastał zareprezoentowany na Konferencji Naukowej w Las Vegas, niewiele później został on udostępniony w wersji testowej także w Polsce. Innowacyjność zabiegów Nobel Clinitian polega na bardzo zaawansowanej diagnostyce z wykorzystaniem tomografii komputerowej a następnie obróbce specjalnym trójstopniowycm oprogramowaniem Nobel Clinitian. Na trójwymiarowym obrazie żuchwy lub szczęki wykonujemy wirtualny zabieg implantacji. Niewyobrażalną precyzję w planowaniu zabiegu osiągamy dzięki możliwości sterowania przeziernością obrazu kości, możliwości podglądu przebiegu nerwów oraz obejrzenia modelu kości z każdej strony w 3D.

Po wirtualnej implantacji wykonujemy projekt szablonu chirurgicznego, który pozwoli nam przenieść do jamy ustnej wirtualna koncepcję leczenia implantologicznego. Cyfrowy projekt szablonu Nobel Clinitian Zostaje przesłany transmisją satelitarną do fabryki w Szwecji lub w USA, a następnie odesłany do nas w rzeczywistej formie. Na podstawie otrzymanego szablonu powstaje uzupełnienie protetyczne. Ten sam szablon wykorzystywany jest do prowadzenia przebiegu zabiegu implantacji. Dzięki systemowi Nobel Clinitian dopasowanie uzupełnienia protetycznego do wszczepionych implantów jest jestbardzo dokładne, dlatego też łatwiej jest pacjentom odzyskać satysfakcję i komfort z odzyskania zębów.